ایا فالور واقعی و فعال وجود دارد؟

فالور فعال و واقعی

بعضی از مجموعه ها مانند مجوعه فالو ارزانی که در ضمینه خدمات اینستاگرام فعالیت می کند می توانند به شما فالور اینستاگرام بفروشند.

ولی سوال اینجاست ایا این فالور ها فعال هستند؟

باید بگویم خیر  شما به هیچ عنوان نمی توانید فالور واقعی را خریداری کنید. فالور ها عکس پروفایل پست و بیو مناسب دارند ولی فعال نیستند.

مقاله پیشنهادی:اموزش گذاشتن هشتگ مناسب

فالور فعال و واقعی فقط وفقط از تولید محتوا به دست می اید.

پس سوال اینجاست:

ایا فالور واقعی و فعال وجود دارد؟ ،ایا فالور واقعی خریدنی است؟ ،چرا فالور بخیرم؟ ،از کجا فالور واقعی بخریم

اگر فالور ها فعالیتی ندارند چرا باید فالور خریداری کرد؟

جواب این سوال را با مثال زیر اغاز می کنم

شما به عنوان یک تازه کار وارد اینستاگرام می شوید و قصد خرید محصولی را دارید شما به اکانت به عنوان مثال پوشاک برخورد می کنید.

پیشنها برای شما:معرفی کسب وکار های پر فروش اینستاگرام

یکی دارای 500 عدد فالور ودیگری دارای50Kفاور می باشد شما از کدام خرید می کنید؟

قطعا شما از اکانتی خرید می کنید که تعداد فالور بیشتری دارد.

ایا فالور واقعی و فعال وجود دارد؟ ،ایا فالور واقعی خریدنی است؟ ،چرا فالور بخیرم؟ ،از کجا فالور واقعی بخریم

سوال بعدی اینجاست که فالور به تنهایی نمی تواند ضمینه اعتماد سازی اکانت من باشد زیرا تعداد بازدید ولایک پست های من پایین است.

راه حل این مشکل خرید لایک و بازدید پست می باشد ولی توجه داشته باشید که باید تناسب میان فالور ها و لایک و بازدید داشته باشد.

به عنوان مثال شما 10kفالور خریداری می کنید وقصد دارید برای پست های خود لایک نیز تهیه کنید شما نباید برای پست خود بیشتر از4kلایک بخرید.