سرویس ها

خدمات رایگان
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
69 فالور رایگان توضیحات 0  تومان 20/20 فعال
70 لایک رایگان توضیحات 0  تومان 30/30 فعال
121 خرید بازدید پست آخر تلگرام همراه با گارانتی 1ساله توضیحات 850  تومان 100000/200 فعال
خدمات تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
2 بازدید تلگرام 1پست توضیحات 250  تومان 50000/100 فعال
81 بازدید پست آخر تلگرام توضیحات 850  تومان 50000/500 فعال
76 بازدید 5پست اخر تلگرام توضیحات 5,900  تومان 10000000/200 فعال
4 بازدید 10 پست اخر تلگرام توضیحات 9,000  تومان 1000000/100 فعال
78 بازدید 20 پست اخر تلگرام توضیحات 15,000  تومان 10000000/200 فعال
6 بازدید50 پست اخر تلگرام توضیحات 29,000  تومان 1000000/50 فعال
77 بازدید 100 پست اخر تلگرم توضیحات 35,000  تومان 10000000/1000 فعال
83 خرید ممبر همراه جبران ریزش 30روزه توضیحات 62,000  تومان 50000/100 فعال
84 خرید ممبر تلگرام بدون ریزش تا45روز گارانتی جبران ریزش توضیحات 80,000  تومان 15000/500 فعال
فالور با کیفیت اینستاگرام همراه گارانتی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
17 فالور ایران..... ارزان ترین وبا کیفیت ترین سرویس10کا در روز سرور67 بدون گارانتی ریزش بسیار کم(توضیحات حتما مطالعه شود) توضیحات 22,000  تومان 1000000/50 فعال
118 فالور ایران با کیفیت همراه جبران ریزش 30 روزه(جدید) توضیحات 33,000  تومان 1000000/50 فعال
119 فالور ایران با کیفیت همراه جبران ریزش 365 روزه(جدید) توضیحات 36,000  تومان 100000/70 فعال
113 فالور ایران با کیفیت همراه جبران ریزش 30 روزه(پیشنهادی) توضیحات 39,000  تومان 10000/30 فعال
10 🔰فالور ایران سرور41(پیشنهادی)..... ارزان ترین وبا کیفیت ترین سرویس استارت سریع🚩سرعت🤑 20 الی200 کا در روز 365 روز گارانتی ویژه وب سایت توضیحات 47,000  تومان 1000000/100 فعال
خدمات میکس ایرانی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
20 🔰فالور کاملا ایرانی اکانت های کاملا ایرانی توضیحات 150,000  تومان 4000/100 فعال
116 فالور میکس بین 50 الی 70 درصد ایرانی توضیحات 50,000  تومان 2000/50 فعال
ایمپرشن| ریچ,پروفایل ویزیت,هشتک و.........
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
21 ایمپرشن| ریچ,پروفایل ویزیت,هشتک و......... سرور1 توضیحات 3,000  تومان 5000000/100 فعال
22 ایمپرشن| ریچ,پروفایل ویزیت,هشتک و......... سرور32 توضیحات 3,500  تومان 10000/100 فعال
23 ایمپرشن| ریچ,پروفایل ویزیت,هشتک و......... سرور68 توضیحات 5,000  تومان 10000/100 فعال
24 ایمپرشن| ریچ,پروفایل ویزیت,هشتک و.........سرور21 توضیحات 6,000  تومان 1000000/100 فعال
سیو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
26 سیو پست های اینستاگرام10 توضیحات 1,500  تومان 5000/100 فعال
27 سیو پست های اینستاگرام سرور5 توضیحات 1,700  تومان 5000/100 فعال
کامنت فارسی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
28 کامنت پروفایل خارجی - 100,000  تومان 50000/1 فعال
29 کامنت رندوم فارسی اینستاگرام - 100,000  تومان 10000/10 فعال
30 کامنت دلخواه اینستاگرام - 100,000  تومان 10000/10 فعال
31 کامنت خنده دار اینستاگرام - 100,000  تومان 10000/10 فعال
32 کامنت فلسفی اینستاگرام - 100,000  تومان 10000/10 فعال
33 کامنت عاشقانه اینستاگرام - 100,000  تومان 10000/10 فعال
34 کامنت فصل های اینستاگرام - 100,000  تومان 10000/10 فعال
35 کامنت تبریک تولد اینستاگرام - 100,000  تومان 10000/10 فعال
36 کامنت عید نوروز اینستاگرام - 100,000  تومان 10000/10 فعال
37 کامنت تعریفی اینستاگرام - 100,000  تومان 10000/10 فعال
38 کامنت شکلک اینستاگرام - 100,000  تومان 10000/10 فعال
39 کامنت ابراز ناراحتی اینستاگرام - 100,000  تومان 10000/10 فعال
40 کامنت ابراز همدردی و تسلیت اینستاگرام - 100,000  تومان 10000/10 فعال
41 کامنت رندوم فارسی اینستاگرام 2 - 100,000  تومان 10000/10 فعال
خدمات تبلیغاتی وب سایت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
42 پیام انبوه واتساپ توضیحات 300,000  تومان 2000/300 فعال
خرید رپرتاژ
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
93 رپرتاژ در وب سایت خبری افتاب شرق توضیحات 50,000,000  تومان 10/1 فعال
94 رپرتاژ در وب سایت خبری اینده توضیحات 50,000,000  تومان 10/1 فعال
97 وب سایت خبری دلچسب توضیحات 50,000,000  تومان 10/1 فعال
98 وب سایت خبری خبردار توضیحات 50,000,000  تومان 10/1 فعال
100 وب سایت خبری خبررسان توضیحات 50,000,000  تومان 10/1 فعال
101 وب سایت خبری خبررسان توضیحات 50,000,000  تومان 10/1 فعال
102 وب سایت خبری مجله ای مهتاب من توضیحات 50,000,000  تومان 10/1 فعال
104 وب سایت خبری روشنفکر توضیحات 50,000,000  تومان 10/1 فعال
لایک با کیفیت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
45 لایک ایران .... کیفیت هیولا(ارزان ترین در ایران) استارت سریع 10 الی 20 کا در روز جبران ریزش درصورت وجو تا 30روز توضیحات 4,900  تومان 7000/10 فعال
46 لایک ایران .... کیفیت عالی (استارت سریع)5 الی 10 کا در روزمعمولا بدون ریزش گارانتی 30 روزه توضیحات 5,500  تومان 10000/10 فعال
48 لایک ایران .... کیفیت طلایی( استارت سریع) توضیحات 6,900  تومان 10000/10 فعال
49 لایک ایران .... کیفیت زمرد(ارزان ترین در ایران) ظرفیت بالا توضیحات 7,500  تومان 1000000/10 فعال
50 لایک ایران .... کیفیت عالی(ارزان ترین در ایران)(+ایمپرشن) توضیحات 7,800  تومان 10000/10 فعال
51 لایک ایران.... ارزان ترین (با کیفیت ترین در ایران)(پیشنهادی ویژه) توضیحات 8,100  تومان 5000/20 فعال
52 لایک ایران.... ارزان ترین (با کیفیت ) توضیحات 9,600  تومان 20000/10 فعال
53 لایک ایران.... (کیفیت هیولا)(پیشنهادی ) توضیحات 10,800  تومان 15000/10 فعال
54 لایک ایران.... ارزان ترین (ایمپرشن)+(پیشنهادی ویژه) توضیحات 11,400  تومان 100000/100 فعال
55 لایک ایران.... ارزان ترین (با کیفیت ترین در ایران)(ظرفیت مناسب) توضیحات 12,600  تومان 5000/50 فعال
56 لایک ایران.... کیفیت طلایی توضیحات 13,800  تومان 100000/10 فعال
بازدید پست های اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
66 بازدید پست های اینستاگرام(ظرفیت بالا)(استارت فوی) - 2,500  تومان 10000000/150 فعال
67 بازدید پست های اینستاگرام(ظرفیت بالا)+(استارت فوی) - 3,500  تومان 10000000/100 فعال
خدمات لایو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
68 بازدید لایو اینستاگرام+لایک + کامنت (ظرفیت 2کا) - 450,000  تومان 2000/20 فعال
90 بازدید لایو زمان 15 دقیقه توضیحات 150,000  تومان 10000/100 فعال

خرید لایک اینستاگرام ارزان و فوری

بهترین اراعه دهنده خدمات اینستاگرام درایران، فالور ارزان، پنل فالور رایگان، خرید فالور، فالور، فالور ایرانی، خرید فالور اینستاگرام

لایک اینستاگرام یکی از پرفروش ترین و محبوب ترین سرویس های فالو ارزانی است. خرید تضمینی و واقعی لایک اینستاگرام به رشد صفحه اینستاگرام شما کمک می کند. اگر برای افزایش فالوور خود فالوور واقعی یا فالوور تقلبی خریده اید، باید لایک اینستاگرام را نیز به همراه فالوورهای خود خریداری کنید تا نتیجه مورد نظرتان حاصل شود. تعداد فالوورهای شما باید متناسب با تعداد لایک های شما باشد. با این نسبت، فالوورها و الگوریتم های اینستاگرام به شما اعتماد می کنند. فالو ارزانی پشتیبانی 24 ساعته و تضمین لایک اینستاگرام را به شما ارائه می دهد. پس فرصت را از دست ندهید و همین امروز لایک بخرید.

بازدید واقعی اینستاگرام را افزایش دهید

بهترین اراعه دهنده خدمات اینستاگرام درایران، فالور ارزان، پنل فالور رایگان، خرید فالور، فالور، فالور ایرانی، خرید فالور اینستاگرام

همه ما نیاز داریم که بازدیدکنندگان واقعی داشته باشیم. اکثر کاربران اینستاگرام به دنبال افزایش بازدید واقعی اینستاگرام برای صفحه خود هستند. در فالو ارزانی نیز می توانید با خرید بازدید فعال اینستاگرام و افزایش بازدید پروفایل خود از پست اینستاگرام از این ویژگی ها بهره مند شوید. پروفایل بازدیدکنندگان پست اینستاگرام شما کاملا واقعی است و پست شما توسط افراد واقعی بازدید می شود. بسیاری از سایت‌ها خدمات بازدیدهای جعلی ارائه می‌دهند که برخلاف قوانین اینستاگرام است و ممکن است صفحه شما دچار مشکل شود. در فالو ارزانی با خرید بازدید واقعی اینستاگرام شاهد بهبود چشمگیر و افزایش بازدید از صفحه خود خواهید بود و هیچ نگرانی از این بابت نخواهید داشت. خرید بازدید واقعی اینستاگرام یکی از بهترین راه ها برای جذب و افزایش کاربران واقعی صفحه است.

خرید فالوور اینستاگرام چه زمانی و برای چه کسانی ضروری است؟

بهترین اراعه دهنده خدمات اینستاگرام درایران، فالور ارزان، پنل فالور رایگان، خرید فالور، فالور، فالور ایرانی، خرید فالور اینستاگرام

با توجه به اینکه هر چه محبوبیت و رسمیت در شبکه های اجتماعی بیشتر باشد، تعداد فالوورها بیشتر می شود و محبوبیت و درآمد بیشتری را به همراه دارد که نشان دهنده اهمیت موضوع فالوورها است. در شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز می توانید با افزایش تعداد فالوورهای خود (مثل افرادی که به دلیل تعداد فالوورهای زیادی که دارند پست های تبلیغاتی یا استوری در صفحه خود می گذارند) کسب درآمد از صفحه خود را آغاز کنید. بهترین استراتژی برای افزایش محبوبیت در اینستاگرام، افزایش فالوور است. برای داشتن فالوور زیاد باید اصول افزایش فالوور را یاد بگیرید و پست های ناب و محبوب را در صفحه خود قرار دهید. اکنون در ابتدا برای اینکه مردم به صفحه شما اعتماد کنند، باید تعدادی فالوور واقعی برای صفحه خود خریداری کنید تا فالوورهای شما در حد قابل قبولی دیده شوند. با خرید فالوور زمینه جذب فالوور با کیفیت، واقعی و فعال را ایجاد می کنید که این یک امتیاز است. اگر صفحه اینستاگرام شما فالوور زیادی داشته باشد باعث اعتماد بیشتر می شود و فالوورها مشتری می شوند. وقتی کاربران می بینند که شما فالوورهای زیادی دارید، به طور خودکار شما را فالو می کنند و توجه به شما بیشتر می شود. با خرید فالوور برای یک پیج تجاری، مراحل «بازاریابی اینستاگرام» و «جذب مشتری از طریق اینستاگرام» را طی می کنید.

سوالات متداول کاربران

انسان ها ذاتاً موجودات اجتماعی هستند. این پدیده به ویژه در استفاده ما از پلتفرم های رسانه های اجتماعی مشهود است. اینستاگرام با بیش از 400 میلیون کاربر ماهانه در رسانه های اجتماعی، امروز بیش از هر زمان دیگری فعال است. این بدان معناست که پروفایل و محتوای اینستاگرام شما بسیار مهم است. اگر ویدیوی شما فقط چند بازدید داشته باشد، احتمالاً مردم تصور می کنند که ویدئو شما ارزش دیدن ندارد. اما اگر بازدیدهای اینستاگرام را بخرید و ویدیوی شما محبوب به نظر برسد، افراد بیشتری مایلند آن را بررسی کنند (و حتی ممکن است به صفحه اکسپلور بروید!)

در هر پلتفرم رسانه های اجتماعی، مردم دوست دارند حساب های محبوب را دنبال کنند. همانطور که مردم دوست دارند در رستوران هایی با مشتریان زیاد غذا بخورند، می خواهند بخشی از چیزی باشند که آزمایش شده است - این ایده به عنوان "اثبات اجتماعی" شناخته می شود. خرید لایک در اینستاگرام یک راه عالی برای تقویت «اثبات اجتماعی» پست‌های شماست، زیرا هر چه تعداد لایک‌های بیشتری داشته باشید، احتمال بیشتری برای جذب فالوور و رشد پیجتان دارید. با استفاده از دکتر مجیک برای خرید لایک برای پست ها، می توانید ویو اکانت خود را افزایش دهید و فالوورهای خود را به صورت ارگانیک افزایش دهید.

خیر! ما به رمز عبور شما نیاز نداریم ، مردم برای تماشا،لایک، سیو یا هر عمل دیگر در اینستاگرام به رمز عبور شما نیازی ندارند، بنابراین ما هم نیازی نداریم!

بله. صفحه شما باید عمومی باشد تا کاربران شروع به لایک و فالوو کنند.

خیر، اگر این اتفاق می افتاد الان صفحه ای نبود مثلا کریستیانو رونالدو با 100 میلیون فالوور تقلبی در سال 2022 باید تا به حال صفحه اش مسدود می شد یا هرکسی می توانست از روی دشمنی برای دیگری فالوور بخرد تا صفحه او را مسدود کند. همه فالوورهای ما کاربران واقعی هستند، بنابراین شما به دلیل استفاده از خدمات ما دچار مشکل نخواهید شد. ما سال‌هاست که این کار را انجام می‌دهیم و فالوور هزاران اکانت را با این روش افزایش داده‌ایم. در تمام این پروژه‌ها، ما هنوز یک مورد از حساب کاربری را کشف نکرده‌ایم که در نتیجه خرید فالوور از دکتر مجیک مسدود شده باشد.

بلاک شدن در اینستاگرام ،نحوه رفع بلاک در اینستاگرام

نحوه رفع بلاک در اینستاگرام

بلاک شدن در اینستاگرام می‌تواند یکی از رخدادهای بسیار ناخوشایند در این پلتفرم باشد.بلاک در اینستاگرام انواع متنوعی دارد برای رفع بلاک اینستاگرام و جلوگیری

ادامه مطلب »
دانلود استوری اینستاگرام ،نحوه دانلود استوری اینستاگرام با ابزار های انلاین

نحوه دانلود استوری اینستاگرام

ابزار های گوناگونی جهت دانلود استوری اینستاگرام (ذخیره استوری اینستاگرام)وجود دارد.قاعدتاً ساده‌ترین روش برای این کار، ثبت اسکرین‌شات از تصاویر است؛ اما چنین شیوه‌ای برای

ادامه مطلب »
در حال ارسال
بررسی کاربر
0 (0 رای)