سرویس ها

خدمات تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
4 بازدید 10 پست اخر تلگرام توضیحات 5,000  تومان 1000000/50 [] فعال
6 بازدید50 پست اخر تلگرام توضیحات 9,000  تومان 1000000/50 [] فعال
2 بازدید تلگرام پست اخر توضیحات 700  تومان 50000/100 فعال
76 بازدید 5پست اخر تلگرام توضیحات 1,500  تومان 10000000/200 فعال
77 بازدید 5 پست اخر تلگرم توضیحات 3,000  تومان 10000000/200 فعال
78 بازدید 10 پست اخر تلگرام توضیحات 3,500  تومان 10000000/200 فعال
81 ممبر واقعی خارجی ریزش کم توضیحات 25,000  تومان 50000/500 فعال
82 ممبر واقعی خارجی گارانتی 30 روزه بدون ریزش توضیحات 37,000  تومان 50000/500 فعال
83 ممبر واقعی خارجی جبران ریزش 30روزه توضیحات 39,000  تومان 50000/500 [] فعال
فالور با کیفیت اینستاگرام همراه گارانتی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
5 🔰فالور ایران..... ارزان وبا کیفیت 🚧 کم ریزش توضیحات 7,900  تومان 60000/10 [] فعال
7 🔰فالور ایران..... با کیفیت ترین سرویس 10کا در روز گارانتی30 روزه توضیحات 9,500  تومان 1000000/20 [] فعال
8 فالور ایران..... ارزان ترین وبا کیفیت سفارش بعد از اتمام سفارش قبلی 5 الی 10 کا در روزجدید گارانتی 30 روزه توضیحات 10,500  تومان 1000000/500 [] فعال
9 🔰فالور ایران..... ارزان ترین و با کیفیت سرعت3الی4 کا در روز برای هر پیج گارانتی 30 روزه توضیحات 9,500  تومان 1000000/10 [] فعال
10 🔰فالور ایران..... ارزان ترین وبا کیفیت ترین سرویس استارت سریع🚩سرعت🤑 20 الی200 کا در روز 365 روز گارانتی ویژه وب سایت توضیحات 12,800  تومان 1000000/500 [] فعال
12 🌲فالور ایران..... ارزان ترین وبا کیفیت ترین سرویس🏁سرعت 30کادر روزگارانتی 60 روزه توضیحات 13,000  تومان 1000000/10 [] فعال
13 فالور ایران... ارزان فول کیفیت 5 الی 10 کا در روز(جدید) استارت سریع30 روز گارانتی توضیحات 13,400  تومان 300000/100 [] فعال
16 🌲فالور ایران..... با کیفیت استارت سریع40کا در روز 🚧60 روز گارانتی توضیحات 14,500  تومان 1000000/10 [] فعال
18 🔰فالور ایران..... ارزان ترین وبا کیفیت ترین سرویس ریزش بسیارکم (ویژه)5الی 10 کادر روز 60 روز گارانتی توضیحات 15,500  تومان 300000/10 فعال
19 فالور ایران..... ارزان ترین وبا کیفیت ترین سرویس(سرعت هیولا)365روز گارانتی توضیحات 15,800  تومان 10000000/500 [] فعال
15 فالور ایران..... ارزان ترین وبا کیفیت ترین سرویس(ظرفیت بالا)🏁سرعت20کا در روز🚧 بدون محدودیت زمانی گارنتی همراه10تا20درصد هدیه(محدود) توضیحات 18,500  تومان 1000000/500 [] فعال
ایمپرشن| ریچ,پروفایل ویزیت,هشتک و.........
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
21 ایمپرشن| ریچ,پروفایل ویزیت,هشتک و......... سرور1 توضیحات 900  تومان 5000000/100 [] فعال
22 ایمپرشن| ریچ,پروفایل ویزیت,هشتک و......... سرور32 توضیحات 1,700  تومان 10000/100 [] فعال
23 ایمپرشن| ریچ,پروفایل ویزیت,هشتک و......... سرور68 توضیحات 3,000  تومان 10000/100 فعال
24 ایمپرشن| ریچ,پروفایل ویزیت,هشتک و.........سرور21 توضیحات 5,000  تومان 1000000/100 فعال
سیو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
26 سیو پست های اینستاگرام10 توضیحات 1,500  تومان 5000/10 [] فعال
27 سیو پست های اینستاگرام سرور5 توضیحات 1,700  تومان 5000/10 [] فعال
کامنت فارسی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
28 کامنت پروفایل خارجی - 60,000  تومان 50000/1 فعال
29 کامنت رندوم فارسی اینستاگرام - 80,000  تومان 10000/10 فعال
30 کامنت دلخواه اینستاگرام - 80,000  تومان 10000/10 [] فعال
31 کامنت خنده دار اینستاگرام - 80,000  تومان 10000/10 فعال
32 کامنت فلسفی اینستاگرام - 80,000  تومان 10000/10 فعال
33 کامنت عاشقانه اینستاگرام - 80,000  تومان 10000/10 فعال
34 کامنت فصل های اینستاگرام - 80,000  تومان 10000/10 فعال
35 کامنت تبریک تولد اینستاگرام - 80,000  تومان 10000/10 فعال
36 کامنت عید نوروز اینستاگرام - 80,000  تومان 10000/10 فعال
37 کامنت تعریفی اینستاگرام - 80,000  تومان 10000/10 [] فعال
38 کامنت شکلک اینستاگرام - 80,000  تومان 10000/10 فعال
39 کامنت ابراز ناراحتی اینستاگرام - 80,000  تومان 10000/10 فعال
40 کامنت ابراز همدردی و تسلیت اینستاگرام - 80,000  تومان 10000/10 فعال
41 کامنت رندوم فارسی اینستاگرام 2 - 80,000  تومان 10000/10 فعال
خدمات تبلیغاتی وب سایت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
42 پیام انبوه واتساپ توضیحات 300,000  تومان 2000/300 فعال
⏺ فالور جبران ریزش تا 365 روز
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
43 فالور با کیفیت اینستاگرام گارانتی 365 روزه توضیحات 12,800  تومان 1000000/500 [] فعال
44 فالور با کیفت اینستاگرام تا90 روز گارانتی توضیحات 13,500  تومان 300000/10 [] فعال
لایک با کیفیت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
45 لایک ایران .... کیفیت هیولا(ارزان ترین در ایران) استارت سریع 10 الی 20 کا در روز توضیحات 4,500  تومان 7000/10 [] فعال
46 لایک ایران .... کیفیت عالی (استارت سریع)5 الی 10 کا در روز توضیحات 4,900  تومان 10000/10 [] فعال
47 لایک ایران.... کیفیت مناسب 5کا در روز توضیحات 6,200  تومان 20000/10 [] فعال
48 لایک ایران .... کیفیت طلایی( استارت سریع) توضیحات 6,900  تومان 10000/10 [] فعال
49 لایک ایران .... کیفیت زمرد(ارزان ترین در ایران) ظرفیت بالا توضیحات 7,500  تومان 1000000/10 فعال
50 لایک ایران .... کیفیت عالی(ارزان ترین در ایران)(+ایمپرشن) توضیحات 7,800  تومان 10000/10 [] فعال
51 لایک ایران.... ارزان ترین (با کیفیت ترین در ایران)(پیشنهادی ویژه) توضیحات 8,100  تومان 5000/20 [] فعال
52 لایک ایران.... ارزان ترین (با کیفیت ) توضیحات 9,600  تومان 20000/10 فعال
53 لایک ایران.... (کیفیت هیولا)(پیشنهادی ) توضیحات 10,800  تومان 15000/10 فعال
54 لایک ایران.... ارزان ترین (ایمپرشن)+(پیشنهادی ویژه) توضیحات 11,400  تومان 100000/100 [] فعال
55 لایک ایران.... ارزان ترین (با کیفیت ترین در ایران)(ظرفیت مناسب) توضیحات 12,600  تومان 5000/50 [] فعال
56 لایک ایران.... کیفیت طلایی توضیحات 13,800  تومان 100000/10 [] فعال
خدمات استوری اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
58 بازدید برای همه استوری ها( ارزان)ویژه - 1,700  تومان 20000/100 [] فعال
59 بازدید برای همه استوری ها - 1,500  تومان 50000/10 [] فعال
60 بازدید برای تمام استوری ها توضیحات 5,500  تومان 40000/10 [] فعال
61 بازدید برای همه استوری ها(ایمپرشن)+(پروفایل ویزیت) - 7,500  تومان 10000/100 [] فعال
بازدید پست های اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
75 بازدید پست های اینستاگرام - 280  تومان 10000000/250 [] فعال
62 بازدید پست های اینستاگرام+(IGTV)استارت فوی - 350  تومان 1000000/100 [] فعال
72 بازدید پست های اینستاگرام - 5,484  تومان 1000000/500 [] فعال
63 بازدید پست های اینستاگرام(کیفیت عالی)استارت سریع - 800  تومان 1000000/100 [] فعال
71 بازدید پست های اینستاگرام - 750  تومان 10000000/1000 فعال
64 بازدید پست های اینستاگرام(ظرفیت بالا)استارت فوی - 1,500  تومان 1000000/100 فعال
65 بازدید پست های اینستاگرام - 1,800  تومان 1000000/1000 فعال
66 بازدید پست های اینستاگرام(ظرفیت بالا)(استارت فوی) - 2,100  تومان 10000000/100 [] فعال
67 بازدید پست های اینستاگرام(ظرفیت بالا)+(استارت فوی) - 2,800  تومان 10000000/100 فعال
خدمات لایو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
68 بازدید لایو اینستاگرام+لایک + کامنت (ظرفیت 2کا) - 399,000  تومان 2000/20 فعال