سرویس ها

خدمات رایگان
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
69 فالور رایگان توضیحات 0  تومان 20/20 فعال
70 لایک رایگان توضیحات 0  تومان 50/50 فعال
فالور با کیفیت اینستاگرام همراه گارانتی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
17 فالور ایران..... ارزان ترین وبا کیفیت ترین سرویس(هیولا)5کا در روز سرور67 بدون گارانتی توضیحات 7,000  تومان 1000000/500 فعال
7 🔰فالور ایران..... با کیفیت ترین سرویس5الی 10کا در روز بدون گارانتی کیفیت خوب توضیحات 8,000  تومان 1000000/20 فعال
5 🔰فالور ایران..... ارزان وبا کیفیت 🚧 کم ریزش گارانتی ۳۰ روزه سرور57 توضیحات 9,500  تومان 60000/10 فعال
8 فالور ایران..... ارزان ترین وبا کیفیت سفارش بعد از اتمام سفارش قبلی 5 الی 10سرور11 کا در روزجدید گارانتی 30 روزه توضیحات 10,500  تومان 1000000/500 فعال
18 🔰فالور ایران..... ارزان ترین وبا کیفیت ترین سرویس ریزش بسیارکم (ویژه)5الی 10 کادر روز30 روز گارانتی توضیحات 11,800  تومان 300000/10 فعال
86 فالور اینستاگرام همراه 60 روز گارانتی جبران ریزش سرور34 توضیحات 14,000  تومان 100000/500 فعال
16 🌲فالور ایران..... با کیفیت استارت سریع40کا در روز 🚧60 روز گارانتی توضیحات 15,000  تومان 1000000/10 فعال
85 فالور اینستاگرام همراه30 روز گارانتی جبران ریزش سرور۲۲ توضیحات 14,500  تومان 100000/500 فعال
10 🔰فالور ایران سرور41(پیشنهادی)..... ارزان ترین وبا کیفیت ترین سرویس استارت سریع🚩سرعت🤑 20 الی200 کا در روز 365 روز گارانتی ویژه وب سایت توضیحات 17,000  تومان 1000000/500 فعال
19 فالور ایران..... ارزان ترین وبا کیفیت ترین سرویس(سرعت هیولا)365روز گارانتی توضیحات 18,000  تومان 10000000/500 فعال
15 فالور ایران..... ارزان ترین وبا کیفیت ترین سرویس(ظرفیت بالا)🏁سرعت20کا در روز🚧 بدون محدودیت زمانی گارنتی همراه10تا20درصد هدیه(محدود) توضیحات 21,000  تومان 1000000/500 فعال
ایمپرشن| ریچ,پروفایل ویزیت,هشتک و.........
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
21 ایمپرشن| ریچ,پروفایل ویزیت,هشتک و......... سرور1 توضیحات 900  تومان 5000000/100 فعال
22 ایمپرشن| ریچ,پروفایل ویزیت,هشتک و......... سرور32 توضیحات 1,700  تومان 10000/100 فعال
23 ایمپرشن| ریچ,پروفایل ویزیت,هشتک و......... سرور68 توضیحات 3,000  تومان 10000/100 فعال
24 ایمپرشن| ریچ,پروفایل ویزیت,هشتک و.........سرور21 توضیحات 5,000  تومان 1000000/100 فعال
سیو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
26 سیو پست های اینستاگرام10 توضیحات 1,500  تومان 5000/100 فعال
27 سیو پست های اینستاگرام سرور5 توضیحات 1,700  تومان 5000/100 فعال
کامنت فارسی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
28 کامنت پروفایل خارجی - 100,000  تومان 50000/1 فعال
29 کامنت رندوم فارسی اینستاگرام - 100,000  تومان 10000/10 فعال
30 کامنت دلخواه اینستاگرام - 100,000  تومان 10000/10 فعال
31 کامنت خنده دار اینستاگرام - 100,000  تومان 10000/10 فعال
32 کامنت فلسفی اینستاگرام - 100,000  تومان 10000/10 فعال
33 کامنت عاشقانه اینستاگرام - 100,000  تومان 10000/10 فعال
34 کامنت فصل های اینستاگرام - 100,000  تومان 10000/10 فعال
35 کامنت تبریک تولد اینستاگرام - 100,000  تومان 10000/10 فعال
36 کامنت عید نوروز اینستاگرام - 100,000  تومان 10000/10 فعال
37 کامنت تعریفی اینستاگرام - 100,000  تومان 10000/10 فعال
38 کامنت شکلک اینستاگرام - 100,000  تومان 10000/10 فعال
39 کامنت ابراز ناراحتی اینستاگرام - 100,000  تومان 10000/10 فعال
40 کامنت ابراز همدردی و تسلیت اینستاگرام - 100,000  تومان 10000/10 فعال
41 کامنت رندوم فارسی اینستاگرام 2 - 100,000  تومان 10000/10 فعال
خدمات تبلیغاتی وب سایت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
42 پیام انبوه واتساپ توضیحات 300,000  تومان 2000/300 فعال
⏺ فالور جبران ریزش تا 365 روز
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
43 فالور با کیفیت اینستاگرام گارانتی 365 روزه توضیحات 17,000  تومان 1000000/500 فعال
لایک با کیفیت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
45 لایک ایران .... کیفیت هیولا(ارزان ترین در ایران) استارت سریع 10 الی 20 کا در روز جبران ریزش درصورت وجو تا 30روز توضیحات 4,900  تومان 7000/10 فعال
47 لایک ایران.... کیفیت مناسب 5کا در روز توضیحات 6,200  تومان 20000/10 فعال
48 لایک ایران .... کیفیت طلایی( استارت سریع) توضیحات 6,900  تومان 10000/10 فعال
49 لایک ایران .... کیفیت زمرد(ارزان ترین در ایران) ظرفیت بالا توضیحات 7,500  تومان 1000000/10 فعال
46 لایک ایران .... کیفیت عالی (استارت سریع)5 الی 10 کا در روزمعمولا بدون ریزش گارانتی 30 روزه توضیحات 5,500  تومان 10000/10 فعال
50 لایک ایران .... کیفیت عالی(ارزان ترین در ایران)(+ایمپرشن) توضیحات 7,800  تومان 10000/10 فعال
51 لایک ایران.... ارزان ترین (با کیفیت ترین در ایران)(پیشنهادی ویژه) توضیحات 8,100  تومان 5000/20 فعال
52 لایک ایران.... ارزان ترین (با کیفیت ) توضیحات 9,600  تومان 20000/10 فعال
53 لایک ایران.... (کیفیت هیولا)(پیشنهادی ) توضیحات 10,800  تومان 15000/10 فعال
54 لایک ایران.... ارزان ترین (ایمپرشن)+(پیشنهادی ویژه) توضیحات 11,400  تومان 100000/100 فعال
55 لایک ایران.... ارزان ترین (با کیفیت ترین در ایران)(ظرفیت مناسب) توضیحات 12,600  تومان 5000/50 فعال
56 لایک ایران.... کیفیت طلایی توضیحات 13,800  تومان 100000/10 فعال
خدمات استوری اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
58 بازدید برای همه استوری ها( ارزان)ویژه - 1,800  تومان 20000/100 فعال
59 بازدید برای همه استوری ها - 2,600  تومان 50000/10 فعال
88 بازدید استوری سرعت بالا - 3,200  تومان 30000/2000 فعال
60 بازدید برای تمام استوری ها توضیحات 5,500  تومان 40000/10 فعال
61 بازدید برای همه استوری ها - 7,500  تومان 10000/100 فعال
خدمات لایو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
68 بازدید لایو اینستاگرام+لایک + کامنت (ظرفیت 2کا) - 399,000  تومان 2000/20 فعال