سرویس ها

خدمات رایگان
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
69 فالور رایگان توضیحات 0  تومان 20/20 فعال
70 لایک رایگان توضیحات 0  تومان 50/50 فعال
خدمات تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
1 بازدید پست های تلگرام پست اخر توضیحات 350  تومان 1000000/100 فعال
2 بازدید تلگرام پست اخر توضیحات 700  تومان 50000/100 فعال
3 بازدید 5پست اخر تلگرام توضیحات 3,000  تومان 300000/100 فعال
4 بازدید 10 پست اخر تلگرام توضیحات 5,000  تومان 1000000/50 فعال
6 بازدید50 پست اخر تلگرام توضیحات 8,000  تومان 1000000/50 فعال
فالور با کیفیت اینستاگرام همراه گارانتی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
5 🔰فالور ایران..... ارزان وبا کیفیت 🚧 کم ریزش توضیحات 6,900  تومان 60000/10 فعال
9 🔰فالور ایران..... ارزان ترین و با کیفیت سرعت 30کا در روز برای هر پیج گارانتی 30 روزه توضیحات 9,500  تومان 1000000/10 فعال
10 🔰فالور ایران..... ارزان ترین وبا کیفیت ترین سرویس استارت سریع🚩سرعت🤑 20 الی200 کا در روز 365 روز گارانتی ویژه وب سایت توضیحات 10,800  تومان 1000000/10 فعال
12 🌲فالور ایران..... ارزان ترین وبا کیفیت ترین سرویس🏁سرعت 30کادر روزگارانتی 60 روزه توضیحات 12,800  تومان 1000000/10 فعال
13 فالور ایران... ارزان فول کیفیت 5 الی 10 کا در روز(جدید) استارت سریع30 روز گارانتی توضیحات 13,400  تومان 300000/10 فعال
14 🔰فالور ارزان ایران... با کیفیت مناسب🚩سرعت20 کا در روز60 روز گارانتی توضیحات 13,800  تومان 1000000/500 فعال
15 فالور ایران..... ارزان ترین وبا کیفیت ترین سرویس(ظرفیت بالا)🏁سرعت50کا در روز🚧 30 روز گارنتی توضیحات 13,500  تومان 1000000/500 فعال
16 🌲فالور ایران..... با کیفیت استارت سریع40کا در روز 🚧60 روز گارانتی توضیحات 14,500  تومان 1000000/10 فعال
17 فالور ایران..... ارزان ترین وبا کیفیت ترین سرویس(هیولا)50 روز گارنتی توضیحات 15,800  تومان 1000000/500 فعال
19 فالور ایران..... ارزان ترین وبا کیفیت ترین سرویس(سرعت هیولا)60 روز گارانتی توضیحات 15,800  تومان 1000000/500 فعال
خدمات میکس ایرانی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
11 لایک کاملا ایرانی با تضمین کیفیت توضیحات 12,000  تومان 200000/10 فعال
20 🔰فالور کاملا ایرانی اکانت های کاملا ایرانی توضیحات 70,000  تومان 200000/50 فعال
ایمپرشن| ریچ,پروفایل ویزیت,هشتک و.........
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
21 ایمپرشن| ریچ,پروفایل ویزیت,هشتک و......... سرور1 توضیحات 900  تومان 5000000/100 فعال
22 ایمپرشن| ریچ,پروفایل ویزیت,هشتک و......... سرور32 توضیحات 1,700  تومان 10000/100 فعال
23 ایمپرشن| ریچ,پروفایل ویزیت,هشتک و......... سرور68 توضیحات 3,000  تومان 10000/100 فعال
24 ایمپرشن| ریچ,پروفایل ویزیت,هشتک و.........سرور21 توضیحات 5,000  تومان 1000000/100 فعال
سیو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
25 سیو پست های اینستاگرام78 توضیحات 250  تومان 10000/10 فعال
26 سیو پست های اینستاگرام10 توضیحات 450  تومان 5000/10 فعال
27 سیو پست های اینستاگرام سرور5 توضیحات 700  تومان 5000/10 فعال
کامنت فارسی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
28 کامنت پروفایل خارجی - 60,000  تومان 50000/1 فعال
29 کامنت رندوم فارسی اینستاگرام - 60,000  تومان 10000/10 فعال
30 کامنت دلخواه اینستاگرام - 50,000  تومان 10000/10 فعال
31 کامنت خنده دار اینستاگرام - 60,000  تومان 10000/10 فعال
32 کامنت فلسفی اینستاگرام - 60,000  تومان 10000/10 فعال
33 کامنت عاشقانه اینستاگرام - 60,000  تومان 10000/10 فعال
34 کامنت فصل های اینستاگرام - 60,000  تومان 10000/10 فعال
35 کامنت تبریک تولد اینستاگرام - 60,000  تومان 10000/10 فعال
36 کامنت عید نوروز اینستاگرام - 60,000  تومان 10000/10 فعال
37 کامنت تعریفی اینستاگرام - 60,000  تومان 10000/10 فعال
38 کامنت شکلک اینستاگرام - 60,000  تومان 10000/10 فعال
39 کامنت ابراز ناراحتی اینستاگرام - 60,000  تومان 10000/10 فعال
40 کامنت ابراز همدردی و تسلیت اینستاگرام - 60,000  تومان 10000/10 فعال
41 کامنت رندوم فارسی اینستاگرام 2 - 60,000  تومان 10000/10 فعال
خدمات تبلیغاتی وب سایت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
42 پیام انبوه واتساپ توضیحات 300,000  تومان 2000/300 فعال
⏺ فالور جبران ریزش تا 365 روز
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
43 فالور با کیفیت اینستاگرام گارانتی 365 روزه توضیحات 10,800  تومان 1000000/10 فعال
44 فالور با کیفت اینستاگرام تا90 روز گارانتی توضیحات 11,800  تومان 300000/10 فعال
لایک با کیفیت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
45 لایک ایران .... کیفیت هیولا(ارزان ترین در ایران) استارت سریع 10 الی 20 کا در روز توضیحات 3,600  تومان 50000/10 فعال
46 لایک ایران .... کیفیت عالی (استارت سریع)5 الی 10 کا در روز توضیحات 4,400  تومان 100000/10 فعال
47 لایک ایران.... کیفیت مناسب 5کا در روز توضیحات 6,200  تومان 20000/10 فعال
48 لایک ایران .... کیفیت طلایی( استارت سریع) توضیحات 6,900  تومان 10000/10 فعال
49 لایک ایران .... کیفیت زمرد(ارزان ترین در ایران) ظرفیت بالا توضیحات 7,500  تومان 1000000/10 فعال
50 لایک ایران .... کیفیت عالی(ارزان ترین در ایران)(+ایمپرشن) توضیحات 7,800  تومان 10000/10 فعال
51 لایک ایران.... ارزان ترین (با کیفیت ترین در ایران)(پیشنهادی ویژه) توضیحات 8,100  تومان 5000/20 فعال
52 لایک ایران.... ارزان ترین (با کیفیت ) توضیحات 9,600  تومان 20000/10 فعال
53 لایک ایران.... (کیفیت هیولا)(پیشنهادی ) توضیحات 10,800  تومان 15000/10 فعال
54 لایک ایران.... ارزان ترین (ایمپرشن)+(پیشنهادی ویژه) توضیحات 11,400  تومان 100000/100 فعال
55 لایک ایران.... ارزان ترین (با کیفیت ترین در ایران)(ظرفیت مناسب) توضیحات 12,600  تومان 5000/50 فعال
56 لایک ایران.... کیفیت طلایی توضیحات 13,800  تومان 100000/10 فعال
خدمات استوری اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
57 بازدید استوری(ارزان) توضیحات 950  تومان 50000/100 فعال
58 بازدید برای همه استوری ها( ارزان)ویژه - 1,200  تومان 20000/10 فعال
59 بازدید برای همه استوری ها - 1,500  تومان 50000/10 فعال
60 بازدید برای تمام استوری ها توضیحات 5,500  تومان 40000/10 فعال
61 بازدید برای همه استوری ها(ایمپرشن)+(پروفایل ویزیت) - 7,500  تومان 10000/100 فعال
بازدید پست های اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
62 بازدید پست های اینستاگرام+(IGTV)استارت فوی - 600  تومان 1000000/100 فعال
63 بازدید پست های اینستاگرام(کیفیت عالی)استارت سریع - 1,000  تومان 1000000/100 فعال
64 بازدید پست های اینستاگرام(ظرفیت بالا)استارت فوی - 1,500  تومان 1000000/100 فعال
65 بازدید پست های اینستاگرام - 1,800  تومان 1000000/1000 فعال
66 بازدید پست های اینستاگرام(ظرفیت بالا)(استارت فوی) - 2,100  تومان 10000000/100 فعال
67 بازدید پست های اینستاگرام(ظرفیت بالا)+(استارت فوی) - 2,800  تومان 10000000/100 فعال
خدمات لایو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
68 بازدید لایو اینستاگرام+لایک + کامنت (ظرفیت 2کا) - 399,000  تومان 2000/20 فعال