سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

خدمات تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
7589
بازدید پست های تلگرام پست اخر
350
100 / 1000000
7738
بازدید تلگرام پست اخر
700
100 / 50000
7588
بازدید 5پست اخر تلگرام
3000
100 / 300000
7587
بازدید 10 پست اخر تلگرام
5000
50 / 1000000
7592
بازدید50 پست اخر تلگرام
8000
50 / 1000000

فالور با کیفیت اینستاگرام همراه گارانتی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
7744
🔰فالور ایران..... ارزان وبا کیفیت 🚧 استارت کمی تاخیر
6900
10 / 60000
7722
🔰فالور ایران..... با کیفیت ترین سرویس 60کا در روز کم ریزش
7500
10 / 60000
7741
فالور ایران..... ارزان ترین وبا کیفیت سفارش بعد از اتمام سفارش قبلی 1 الی 3 کا در روزجدید👍گارانتی 14 روزه
7900
50 / 20000
7749
🔰فالور ایران..... ارزان ترین وبا کیفیت ترین سرویس👍سرعت 5کا در روزگارانتی 30 روزه
8900
50 / 20000
7734
🔰فالور ایران..... ارزان ترین سرویس 🚧سرعت5کا در روزگارانتی 30 روزه
9400
50 / 20000
7735
🔰فالور ایران..... ارزان ترین و با کیفیت سرعت 30کا در روز برای هر پیج گارانتی 60 روزه
9800
10 / 1000000
7737
🔰فالور ایران..... ارزان ترین وبا کیفیت ترین سرویس استارت سریع🚩سرعت 20 الی200 کا در روز 365 روز گارانتی
10800
10 / 1000000
7743
🌲فالور ایران..... ارزان ترین وبا کیفیت ترین سرویس🏁سرعت 30کادر روزگارانتی 60 روزه
12800
10 / 1000000
7728
فالور ایران... ارزان فول کیفیت 5 الی 10 کا در روز(جدید) استارت سریع30 روز گارانتی
13400
10 / 100000
7742
🔰فالور ارزان ایران... با کیفیت مناسب🚩سرعت20 کا در روز60 روز گارانتی
13500
10 / 1000000
7739
فالور ایران..... ارزان ترین وبا کیفیت ترین سرویس(ظرفیت بالا)🏁سرعت50کا در روز🚧 30 روز گارنتی
13800
10 / 1000000
7745
🌲فالور ایران..... با کیفیت استارت سریع40کا در روز 🚧60 روز گارانتی
14500
10 / 1000000
7726
فالور ایران..... ارزان ترین وبا کیفیت ترین سرویس(هیولا)50 روز گارنتی
14900
10 / 100000
7631
🔰فالور ایران..... ارزان ترین وبا کیفیت ترین سرویس ریزش بسیارکم (ویژه)10 الی 20 کادر روز 30 روز گارانتی
15500
10 / 200000
7731
فالور ایران..... ارزان ترین وبا کیفیت ترین سرویس(سرعت هیولا)30 روز گارانتی
15800
10 / 200000

خدمات میکس ایرانی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
10060
لایک کاملا ایرانی با تضمین کیفیت
10000
10 / 200000
10059
🔰فالور کاملا ایرانی اکانت های کاملا ایرانی
55000
50 / 200000

کامنت فارسی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
10071
کامنت ابراز ناراحتی اینستاگرام
54000
10 / 10000
10072
کامنت ابراز همدردی و تسلیت اینستاگرام
54000
10 / 10000
10067
کامنت تبریک تولد اینستاگرام
54000
10 / 10000
10069
کامنت تعریفی اینستاگرام
54000
10 / 10000
10063
کامنت خنده دار اینستاگرام
54000
10 / 10000
10074
کامنت رندوم فارسی اینستاگرام 2
54000
10 / 10000
10070
کامنت شکلک اینستاگرام
54000
10 / 10000
10065
کامنت عاشقانه اینستاگرام
54000
10 / 10000
10068
کامنت عید نوروز اینستاگرام
54000
10 / 10000
10066
کامنت فصل های اینستاگرام
54000
10 / 10000
10064
کامنت فلسفی اینستاگرام
54000
10 / 10000
10073
کامنت پروفایل خارجی
54000
1 / 50000
10062
کامنت دلخواه اینستاگرام
54000
10 / 10000
10061
کامنت رندوم فارسی اینستاگرام
54000
10 / 10000

⏺ فالور جبران ریزش تا 365 روز

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
7644
فالور با کیفیت اینستاگرام گارانتی 365 روزه
10800
10 / 1000000
7910
فالور با کیفت اینستاگرام تا90 روز گارانتی
11500
10 / 300000

لایک با کیفیت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
7629
لایک ایران .... کیفیت هیولا(ارزان ترین در ایران) استارت سریع 10 الی 20 کا در روز
3600
10 / 50000
7663
لایک ایران .... کیفیت عالی (استارت سریع)5 الی 10 کا در روز
4400
10 / 100000
7606
لایک ایران.... کیفیت مناسب 5کا در روز
6200
10 / 20000
7652
لایک ایران .... کیفیت طلایی( استارت سریع) ریزش بسیار کم
6900
10 / 10000
7637
لایک ایران .... کیفیت زمرد(ارزان ترین در ایران) ظرفیت بالا
7500
10 / 1000000
7646
لایک ایران .... کیفیت عالی(ارزان ترین در ایران)(+ایمپرشن)
7800
10 / 10000
7650
لایک ایران.... ارزان ترین (با کیفیت ترین در ایران)(پیشنهادی ویژه)
8100
20 / 5000
7640
لایک ایران.... ارزان ترین (با کیفیت )
9600
10 / 20000
7634
لایک ایران.... ارزان ترین (با کیفیت ترین در ایران)(پیشنهادی ویژه)
9600
20 / 2000
7655
لایک ایران.... (کیفیت هیولا)(پیشنهادی )
10800
10 / 15000
7612
لایک ایران.... ارزان ترین (ایمپرشن)+(پیشنهادی ویژه)
11400
100 / 100000
7638
لایک ایران.... ارزان ترین (با کیفیت ترین در ایران)(پیشنهادی ویژه)
12000
10 / 15000
7627
لایک ایران.... ارزان ترین (با کیفیت ترین در ایران)(ظرفیت مناسب)
12600
50 / 5000
7654
لایک ایران.... کیفیت طلایی
13800
10 / 100000

خدمات استوری اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
7813
بازدید برای همه استوری ها( ارزان)ویژه
900
10 / 20000
7814
بازدید برای همه استوری ها
1500
10 / 50000
7805
بازدید برای همه استوری ها
1800
100 / 50000
7808
بازدید برای همه استوری ها(پروفایل ویزیت)+(ایمپرشن)
3300
100 / 200000
7801
بازدید برای تمام استوری ها 
3900
10 / 40000
7806
بازدید برای همه استوری ها(ایمپرشن)+(پروفایل ویزیت)
7500
100 / 10000

بازدید پست های اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
7848
بازدید پست های اینستاگرام+اکسپلور+هشتک+(IGTV)استارت فوی ظرفیت بالا
500
100 / 1000000
7828
بازدید پست های اینستاگرام+(IGTV)استارت فوی 
600
100 / 1000000
7850
بازدید پست های اینستاگرام(ظرفیت بالا)استارت فوی
900
100 / 1000000
7842
بازدید پست های اینستاگرام(کیفیت عالی)استارت سریع
1000
20 / 50000
7851
بازدید پست های اینستاگرام(ظرفیت بالا)استارت فوی
1400
100 / 1000000
7831
بازدید پست های اینستاگرام 
1600
100 / 1000000
7834
بازدید پست های اینستاگرام(ظرفیت بالا)(استارت فوی)
1800
100 / 300000
7835
بازدید پست های اینستاگرام+(IGTV)استارت فوی
2100
100 / 300000
7849
بازدید پست های اینستاگرام(ظرفیت بالا)+(استارت فوی)
2800
100 / 1000000
7832
بازدید پست های اینستاگرام+(IGTV)استارت فوی
3000
100 / 1000000
7843
بازدید پست های اینستاگرام (کیفیت عالی)
3500
100 / 1000000

خدمات لایو اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
8142
بازدید لایو اینستاگرام+لایک + کامنت (ظرفیت 2کا)
396900
20 / 2000