1000
پیام انبوه واتساپ

⏰ تکمیل: 1 -4 روز کاری
کیفیت: عالی
جهت در یافت مشاوره پشتیبانی واتساپ
نحوه گزاش: بعد از دریافت بنر شما که می تواند شامل لینک های وب سایت و.. باشد شما قادر خواهید بود بانک مشاغل هدف خود را انتخاب نمایید بعد از تکمبل شفارش بانک شماره ارسالی همراه با ویدیو شماره های ارسال شده از طریق ایمیل برای شما ارسال خواهد
شد
توجه:در قسمت لینک نام خود را وارد کرده و در قسمت نام کاربری می توانید شماره های مورد نطر را انتخاب و ان ها را جهت ارسال بنر وارد نمایید.سسپس بعد از پرداخت وجه بنر واطلاعات خود را برای پشتیبانی واتساپ به شماره09056213048 ارسال نمایید
بانک مشاغل
✅مبلمان
✅فروشگاه ها
✅کارخانهجات ها
✅صنعت ساختمان
✅شرکت ها
✅املاک
✅بوتیک
✅ زیبایی
و...........................
بانک شماره مرتبط با کسب وکار شما

300,000تومان
سفارش
500
پیام انبوه واتساپ

⏰ تکمیل: 1 -3 روز کاری
کیفیت: عالی
جهت در یافت مشاوره پشتیبانی واتساپ
نحوه گزاش: بعد از دریافت بنر شما که می تواند شامل لینک های وب سایت و.. باشد شما قادر خواهید بود بانک مشاغل هدف خود را انتخاب نمایید بعد از تکمبل شفارش بانک شماره ارسالی همراه با ویدیو شماره های ارسال شده از طریق ایمیل برای شما ارسال خواهد
شد
توجه:در قسمت لینک نام خود را وارد کرده و در قسمت نام کاربری می توانید شماره های مورد نطر را انتخاب و ان ها را جهت ارسال بنر وارد نمایید.سسپس بعد از پرداخت وجه بنر واطلاعات خود را برای پشتیبانی واتساپ به شماره09056213048 ارسال نمایید
بانک مشاغل
✅مبلمان
✅فروشگاه ها
✅کارخانهجات ها
✅صنعت ساختمان
✅شرکت ها
✅املاک
✅بوتیک
✅ زیبایی
و...........................
بانک شماره مرتبط با کسب وکار شما

150,000تومان
سفارش
2000
پیام انبوه واتساپ

⏰ تکمیل: 1 -6 روز کاری
کیفیت: عالی
جهت در یافت مشاوره پشتیبانی واتساپ
نحوه گزاش: بعد از دریافت بنر شما که می تواند شامل لینک های وب سایت و.. باشد شما قادر خواهید بود بانک مشاغل هدف خود را انتخاب نمایید بعد از تکمبل شفارش بانک شماره ارسالی همراه با ویدیو شماره های ارسال شده از طریق ایمیل برای شما ارسال خواهد
شد
توجه:در قسمت لینک نام خود را وارد کرده و در قسمت نام کاربری می توانید شماره های مورد نطر را انتخاب و ان ها را جهت ارسال بنر وارد نمایید.سسپس بعد از پرداخت وجه بنر واطلاعات خود را برای پشتیبانی واتساپ به شماره09056213048 ارسال نمایید
بانک مشاغل
✅مبلمان
✅فروشگاه ها
✅کارخانهجات ها
✅صنعت ساختمان
✅شرکت ها
✅املاک
✅بوتیک
✅ زیبایی
و...........................
بانک شماره مرتبط با کسب وکار شما

600,000تومان
سفارش